Ծավալային տառեր պատրաստված ալյումինից և օրգանական ապակուց